BIOGRAFIA

GALERIA

PRASA

DOKUMENTY

RODZINA

  

strona główna biografia
Poniżej zamieszczono życiorys sporządzony przez Jana Wesołowskiego, który obejmuje lata 1902-1948, więcej informacji na temat życia profesora znajduje się w artykułach prasowych.

Życiorys

Urodziłem sie dnia 13 września 1902 r. w Żerebkach, pow. żytomirskiego, guberni wołyńskiej. Naukę szkolna rozpocząłem w r. 1910 w Żytomierzu, a w roku 1911 wstąpiłem do 1-szej klasy przygotowawczej średniej Szkoły Handlowej w Berdyczowie.
W r. 1920 wyjechałem do Krzemieńca. Wskutek powojennych trudności materialnych nie mogłem natychmiast kontynuować nauki, zarabiałem na utrzymanie praca w browarze i korepetycjami. W r. 1923 zostałem przyjęty do 7-mej klasy Gimnazjum Mat.-Przyr. Liceum Krzemienieckiego, oraz do internatu tego liceum. Świadectwo dojrzałości uzyskałem w r. 1925 i w tym samym roku zapisałem się na Wydział Filozoficzny U.J. Zdany całkowicie na własne siły studiuje w trudnych warunkach materialnych zarabiając na utrzymanie korepetycjami i sezonowa praca biurowa w czasie wakacyj.
W r. 1931 wstępuję w związek małżeński; w tym samym roku rozpoczynam w Zakładzie Fizyki U.J. pracę pedagogiczno-naukowa w charakterze młodszego asystenta. Stopień magistra filozofii z zakresu fizyki uzyskuję w r. 1933, Do września 1939 r. pracuję bez przerwy w Zakładzie Fizyki jako mlodszy, potym jako starszy asystent i ogłaszam drukiem 4 prace naukowe.
W latach wojny mieszkam w Krakowie. Prowadzę w tym czasie konspiracyjne, zamknięte komplety w Klasztorze Karmelitów Bosych, biorę udział w tajnym nauczaniu na Wydziale Rolnym U.J., a w ostatnim roku wojny pracuję również jako nauczyciel matematyki w Szkole Gorniczo-Hutniczej kierowanej przez rektora Akademii Górniczej W. Goetla. W r. 1943 zdaję konspiracyjny egzamin doktorski na podstawie pracy doktorskiej ogłoszonej drukiem w końcu sierpnia 1939 r. W 1943 r. tracę żonę zabitą przez Niemców.
W styczniu 1945 r. przystępuję ponownie do pracy w Zakładzie w charakterze st. Asystenta, a od jesieni tegoż roku adiunkta. W r. 1946 powtórnie wstępuję w związek małżeński.

Dr Jan Wesołowski
Adiunkt I Zakładu Fizyki Dośw. U.J.
Krakow, 1948 r.

(c) 2007 Grzegorz Pasternak