Home

 

Other papers (conferences, communications)

1. A. CZERNICHOWSKI, Mechanizm wzbudzenia i dysocjacji atomów i molekul w pseudo-równowagowej plazmie argonowej i neonowej (Mechanism of the Excitation and Deexcitation of Atoms and Molecules in Pseudo-equilibrium Argon or Neon Plasmas), Plasma Chemistry, First National Scientific Symposium, Warsaw, 14-15.09.1971, The Warsaw University Press, 1972, 161-166; in Polish.

2. A. CZERNICHOWSKI, Wplyw odstepstw od stanu równowagi termodynamicznej w plazmie na wyniki okreslenia jej temperatury (Effect of the Deviation from the Thermodynamic Equilibrium State of Plasma on Its Temperature Determination), ibid., 186-198; in Polish.

3. A. CZERNICHOWSKI, Okreslenie parametrów plazmy za pomoca interferometrii laserowej (Laser Interferometric Determination of Plasma Parameters), ibid., 199-211; in Polish.

4. W. TRZEBIATOWSKI, A. CZERNICHOWSKI, Badania nad rozkladem termicznym FeTiO3 w plazmie azotowej (Study on FeTiO3 Thermal Decomposition in Nitrogen Plasma), ibid., 312-315; in Polish.

5. W. KUKIELKO, J. DONIEC, J. JUREWICZ, A. CZERNICHOWSKI, Otrzymywanie SiO w procesie plazmochemicznym (SiO Production by a Plasmachemical Process), ibid., 316-323; in Polish.

6. W. CHAREWICZ, A. CZERNICHOWSKI, Próba syntezy tlenków azotu w plazmie (Attempt of Nitric Oxides Synthesis in Plasma), ibid., 324-334; in Polish.

7. J.P. BONNET, A. CZERNICHOWSKI, Déplacement et Elargissement par effet Stark de la Raie de Résonance 323,266 nm du Lithium, Communication de l'Institut de Chimie Inorganique et de Métallurgie des Eléments Rares, Ecole Polytechnique de Wroclaw, No. 56 (1974), 10 pp.

8. A. CZERNICHOWSKI, Zastosowanie wyladowan mikrofalowych w chemii (Application of Microwave Discharges in Chemistry), Research from the Institute of Telecommunications and Acoustics, Technical University of Wroclaw, No. 22, Serial: Conferences, No. 4, 51-58, 1974; in Polish.

9. C.S. DIATTA, A. CZERNICHOWSKI, J. CHAPELLE, Measurement of Stark Broadening and Shift of the Helium I line l = 4922 Ć and Its Forbidden Components, Twelfth Int. Conf. on Phenomena in Ionised Gases, Eindhoven, The Netherlands, 18-22.08.1975, 367.

10. J. JUREWICZ, A. CZERNICHOWSKI, Reduction of Silicon Dioxide by Hydrogen in High Frequency Plasma, IUPAC Round Table on Study and Application of Transport Phenomena in Thermal Plasmas, Odeillo, France, 12-16.09.1975, 10 pp.

11. A. CZERNICHOWSKI, W. KUKIELKO, Redukcja wodorem dwutlenków krzemu, tytanu i cyrkonu w plazmie (On Hydrogen Reduction of Silicon, Titanium, and Zirconium Dioxides in Plasma), Research from the Institute of Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Elements, Technical University of Wroclaw, No. 28, Serial: Conferences, No. 5, 1976, 219-239; in Polish.

12. A. CZERNICHOWSKI, R. BAJOREK, R. PAROSA, E. RESZKE, An Experimental Study of Synthesis of Nitric Oxides in Microwave Plasma, 3e Symposium Int. Chimie des Plasmas, Limoges, France, 13-19.07.1977, Communications, vol. 1, G.1.6, 7 pp.

13. A. CZERNICHOWSKI, J. JUREWICZ, W. KUKIELKO, Etude de la Réduction du Bioxyde de Titane dans le Plasma Contenant de l'Hydrogène, ICP Information Newsletter, vol.3(7), 313-315 (1977).

14. C.S. DIATTA, J. CHAPELLE, A. CZERNICHOWSKI, A comparative experimental study of He I hydrogenic lines l = 4471 Ć and l = 4921.9 Ć, 4th International Conference on Spectral Line Shapes, Windsor, Canada, 31.07-4.08.1978.

15. C.S. DIATTA, J. CHAPELLE, A. CZERNICHOWSKI, Stark broadening and shifts of the He l = 5016 Ć (allowed) and l = 5024 Ć (forbidden) lines, ibid.

16. A. CZERNICHOWSKI, J. JUREWICZ, Praktyczne zastosowanie plazmotronów indukcyjnych (Practical Applications of Induction Coupled Plasmatrons), Plasma Chemistry, Second National Scientific Symposium, Czestochowa, Poland, 21-22.11.1974, The Warsaw University Press, 1978, 128-140; in Polish.

17. J.JUREWICZ, A. CZERNICHOWSKI, Próby otrzymywania monotlenku krzemu SiO droga redukcji dwutlenku krzemu SiO2 wodorem w plazmotronie indukcyjnym (Attempt of Silicon Monoxide SiO Production by Reduction of Silicon Dioxide SiO2 Using Hydrogen in Induction Coupled Plasmatron), ibid., 141-149; in Polish.

18. R. BAJOREK, A. CZERNICHOWSKI, Spektroskopowa diagnostyka plazmy azotowej otrzymywanej za pomoca generatora mikrofalowego (Spectroscopic Diagnostics of Nitrogen Plasma Produced in Microwave Generator), ibid., 175-178; in Polish.

19. A. CZERNICHOWSKI, Plasma Diagnostics in Spectral Excitation Sources, Particularly in the Case of High Frequency Plasma Sources, School in Atomic Emission Spectroscopy on "Modern Excitation Sources in Atomic Emission Spectroscopy", Zaborów, Poland, 24-27.10.1979, Editions Ossolineum, Wroclaw, Poland, 1981, 89-121.

20. K. MUSIOL, A. CZERNICHOWSKI, J. CHAPELLE, The Influence of the Higher Excited States on the Refraction of Argon, XXVI Congress of Polish Physicists, Torun (Poland), 24-29.09.1979; in Polish.

21. A. CZERNICHOWSKI, J. CHAPELLE, Experimental Study of Stark Broadening of the Argon I 430 nm Line, 15th Int. Conf. on Phenomena in Ionised Gases, 14-18.07.1981, Minsk, Belarus, Poster P-1747.

22. A. CZERNICHOWSKI, J. CHAPELLE, The 447 nm He I Complex Line as a Tool to Determine Electron Concentration in Plasmas, 5th Int. Symp. on Plasma Chemistry, 10-14.08.1981, Edinburgh, Scotland, vol. 2, 548-551.

23. R. BAJOREK, E. RESZKE, R. PAROSA, A. CZERNICHOWSKI, Nitric Oxide Production in an Atmospheric Pressure Microwave Air Plasma, ibid., vol. 2, 761-764.

24. S. MAR, A. CZERNICHOWSKI, J. CHAPELLE, Experimental Determination of the Stark Widths of S II lines, 7th Int. Conf. on Spectral Line Shape, Aussois, France, 11-15.06.1984; in Spectral Line Shapes, Walter de Gruyter & Co., Berlin vol. 3, 49-50, Edited by F. Rostas, 1985.

 

 

Next ->

.